Συμβουλευτική - Στήριξη σε μαθητές και γονείς

Σε αυτές τις συνθήκες η συμβουλευτική και η στήριξη έχουν πολύ μεγάλη αξία...

Ευχαριστούμε την ΕΔΕΑΥ των σχολείων μας κοιν. λειτ. Χριστίνα
Αρβανιτίδου & ψυχολ. Αλέξανδρο Παναγιωτάκη για την πρωτοβουλία!!!

http://forms.gle/B3Dr8QEoJuKqT6X48