Ε' Τάξη: Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας 2018

Οι μαθητές του τμήματος Ε2 συμμετέχουν στο 8ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο 19 - 21 Απριλίου 2018. Οι μαθητές δημιούργησαν διαδραστικά παιχνίδια στο πρόγραμμα Scratch με θέμα τα μαθηματικά, καθώς το έτος 2018 ανακηρύχτηκε "Έτος Μαθηματικών".

Απολαύστε τα έργα τους:

 • Κάντε κλικ στην πράσινη σημαία για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στη συνέχεια κάντε κλικ με το ποντίκι πάνω στις 3 μορφές.
 • Κάντε κλικ στην πράσινη σημαία για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στη συνέχεια κάντε κλικ με το ποντίκι πάνω στις 3 μορφές.
 • Κάντε κλικ στην πράσινη σημαία για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στη συνέχεια κάντε κλικ με το ποντίκι πάνω στις 4 μορφές.
 • Κάντε κλικ στην πράσινη σημαία για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στη συνέχεια μετακινήστε τον παίκτη με τα βελάκια από το πληκτρολόγιο για να εντοπίσετε τους ζυγούς αριθμούς.
 • Κάντε κλικ στην πράσινη σημαία για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στη συνέχεια μετακινήστε τον παίκτη με τα βελάκια από το πληκτρολόγιο για να εντοπίσετε τα ετερώνυμα κλάσματα.
 • Κάντε κλικ στην πράσινη σημαία για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στη συνέχεια μετακινήστε τον παίκτη με τα βελάκια από το πληκτρολόγιο για να εντοπίσετε τα ομώνυμα κλάσματα.
 • Κάντε κλικ στην πράσινη σημαία για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στη συνέχεια μετακινήστε τον παίκτη με τα βελάκια από το πληκτρολόγιο για να εντοπίσετε τα ισοδύναμα κλάσματα.
 • Κάντε κλικ στην πράσινη σημαία για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στη συνέχεια μετακινήστε τον παίκτη με τα βελάκια από το πληκτρολόγιο για να εντοπίσετε τα στερεά.
 • Κάντε κλικ στην πράσινη σημαία για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στη συνέχεια μετακινήστε τον παίκτη με τα βελάκια από το πληκτρολόγιο για να εντοπίσετε τους μονούς αριθμούς.
 • Κάντε κλικ στην πράσινη σημαία για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στη συνέχεια μετακινήστε τον παίκτη με τα βελάκια από το πληκτρολόγιο για να εντοπίσετε τους μονούς αριθμούς.
 • Κάντε κλικ στην πράσινη σημαία για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στη συνέχεια μετακινήστε τον παίκτη με τα βελάκια από το πληκτρολόγιο για να εντοπίσετε τους μονούς αριθμούς.
 • Κάντε κλικ στην πράσινη σημαία για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στη συνέχεια μετακινήστε τον παίκτη με τα βελάκια από το πληκτρολόγιο για να εντοπίσετε τα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα.
 • Κάντε κλικ στην πράσινη σημαία για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στη συνέχεια μετακινήστε τον παίκτη με τα βελάκια από το πληκτρολόγιο για να εντοπίσετε τα στερεά.
 • Κάντε κλικ στην πράσινη σημαία για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στη συνέχεια μετακινήστε τον παίκτη με τα βελάκια από το πληκτρολόγιο για να εντοπίσετε τα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα.