Πρόγραμμα εκπαιδευτικής τηλεόρασης

Πρόγραμμα εκπαιδευτικής τηλεόρασης για την Δευτέρα 30 και την Τρίτη 31 Μαρτίου
Δευτέρα 30 Μαρτίου 10 π.μ και κάθε πρωί στις 10:00
1. Επαναληπτικό μάθημα στη Γλώσσα Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης
Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρίκος
2. Ιστορία Δ’ τάξης
Εκπαιδευτικός: Γιώργος Δάβος
3. Φυσική Ε’ τάξης
Εκπαιδευτικός: Ουρανία Γκικοπούλου
Τρίτη 31 Μαρτίου
1. Μαθηματικά, Γ’ & Δ’ τάξης
Εκπαιδευτικός: Μίνα Τόδωρη
2. Μαθηματικά, Δ’ & Ε’ τάξης
Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρίκος
3. Φυσική Ε’ & ΣΤ’ τάξης
Εκπαιδευτικός: Κώστας Χωριανόπουλος
(Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε από την ΕΡΤ και αφορά τις δύο πρώτες 
ημέρες/30 και 31 Μαρτίου 2020)